ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐฏกฤตา ปรัสพันธ์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :สอนคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :