ชื่อ - นามสกุล :นายสมหวัง รักสัตย์
ตำแหน่ง :ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
หน้าที่หลัก :บริการทั่วไป
ที่อยู่ : หมู่ที่ 13 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190
Telephone :0887063556
Email :