ชื่อ - นามสกุล :นางอุไร บริบูรณ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนประจำชั้น ป.6
ที่อยู่ :5 บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 1 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Telephone :0887243689
Email :